Koncesionar ni nakon 15 godina nije ispunio obaveze

BANJALUKA – Vlada Republike Srpske donijela je danas rješenja o raskidu ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana “Čajkuša”, “Barski potok” i “Medaševac” na rijeci Drinjači.

Vlada Republike Srpske je 2006. godine, privrednom društvu “Eta” d.o.o. Zvornik dodijelila koncesije za izgradnju malih hidroelektrana “Čajkuša”, “Medaševac” i “Barski potok” na rijeci Drinjači na period od 30 godina. Sve tri hidroelektrane su snage 0,5 MW. 

Kako su saopštili iz Vlade RS, razlog za raskidanje ugovora o koncesiji leži u činjenici da koncesionar nije ispunio svoje ugovorne obaveze u ugovorima ostavljenom roku, tj. ni nakon 15 godina od zaključenja ugovora o koncesiji koncesionar nije izradio projektnu dokumentaciju, riješio imovinsko-pravne odnose, pribavio potrebne saglasnosti i odobrenja, obnovio garanciju za izvođenje, obezbijedio finansijska sredstva, niti otpočeo izgradnju male hidroelektrane i pratećih objekata.

“Imajući u vidu navedeno, održavanje predmetnih ugovora o koncesiji izgubilo je svoj cilj, te je predloženo i usvojeno njihovo raskidanje”, rekli su iz Vlade RS.