Prekid u napajanju strujom u više naselja

Isporuka električne energije je uredna. Zbog planiranih isključenja bez napajanja el. energijom će biti potrošači:

-U vremenu od 10:00 do 14:00 časova dijelovi naselja: Dobrnja, Manjača, Kneževići, Stričići, Lokvari i Pavići.

-U vremenu od 09:00 do 14:00 dio naselja: Piskavica – Kovačevići i dio ulice : Cetinjska.