Protokolom do boljeg statusa djece sa smetnjama u razvoju

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić potpisao je danas u Banjaluci sa predstavnicima više udruženja i organizacija protokol o postupanju i saradnji nadležnih institucija u oblasti socijalne zaštite i inkluzije.

Radojičić je pojasnio da su protokolom definisane procedure i način postupanja u vezi sa radom sa djecom sa smetnjama u razvoju. 

“Vjerujem da smo ovim protokolom propisali jasnu proceduru ko i na koji način pomaže i porodici i djeci i kako postupati ako se identifikuju i uoče smetnje u razvoju maloljetnih lica”, rekao je Radojičić novinarima. 

On je naveo da je to jedan od primjera projekta saradnje javnog sektora i udruženja građana, jer u oblastima socijalne zaštite postoji ova potreba. 

“Zato Grad priprema cijelu seriju ovakvih projekata koje radno nazivamo `Banjaluka ljudskog lica`, a koji treba da se obrate sa posebnom pažnjom prema osjetljivim kategorijama lica u našem gradu”, rekao je Radojičić. 

Direktor Centra za socijalni rad Irena Joldžić rekla je da se ovim protokolom definiše šta, ko, kako i u kojem trenutku treba da radi u slučajevima kad im se obrate roditelji djece sa smetnjama u razvoju. 

“Sve bi to trebalo da poboljša status takvih porodica i njihove djece”, rekla je Joldžićeva. 

Direktor Centra za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama u razvoju “Dajte nam šansu – Zvjezdice” Željka Perišić Ninković istakla je značaj protokola jer definiše način na koji treba da nadležne ustanove postupaju i rade sa djecom sa smetnjama u razvoju. 

Kako je navedeno u protokolu, dokument ima za cilj unapređenje multisektorskog pristupa socijalne zaštite i inkluzije uvođenjem referalnog mehanizma, te da obezbijedi kvalitetniju saradnju i rad nadležnih institucija i organizacija Banjaluke na aktivnosti pružanja podrške i zaštite djeci sa smetnjama u razvoju. 

Protokol su, uz predstavnike Grada i Centra za socijalni rad, danas potpisali i predstavnici Doma zdravlja Banjaluka, Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, aktiva direktora osnovnih i srednjih škola grada Banjaluka, stručnih aktiva pedagoga osnovnih i srednjih banjalučkih škola, zatim Centra “Zaštiti me”, Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora, te Centra za specijalističke socijalne usluge “Za majku i dijete”. 

Protokol su potpisali i predstavnici Policijske uprave Banjaluka, Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banjaluka, Udruženja građana “Nova generacija”, Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama i lica sa invaliditetom “Moja luka”, zatim Udruženja za pomoć licima sa autizmom “Djeca svjetlosti”, Centra za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama “Dajte nam šansu – Zvjezdice”, Udruženja gluvih i nagluvih regije Banjaluka, te Udruženja roditelja i lica sa posebnim potrebama “Hrabro srce” i Saveza za rijetke bolesti.